Barten

Herinrichting Barten Zuid. Opdrachtgever gemeente ’s-Hertogenbosch

Aanleggen van een extra regenwaterriool naast het bestaande vuilwaterriool. Ontkoppelen van alle kolken op het vuilwaterriool en aanbrengen op het nieuwe regenwaterriool. Het vervangen van alle huisaansluitingen op het vuilwaterriool. Aanbrengen van een funderingsconstructie onder alle rijbanen en parkeerplaatsen. Vervangen van alle elementenverhardingen. Herinrichting groenvoorzieningen en wegmeubilair.

 

Meer foto’s

Vorige
Volgende