Anna van Schuurmanstraat Oss

Previous Next

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het afkoppelen van hemelwater en aanleg van IT-riool.
  • Herinrichting van rijbanen en trottoirs
  • Herinrichting openbaar groen
  • Vervangen van straatmeubilair