Laar Nistelrode

Previous Next

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het afkoppelen van hemelwater en aanleg van IT-riool.
  • Herinrichting rijbanen en trottoirs
  • Herinrichting openbaar groen
  • Vervangen van straatmeubilair
  • Coördinatie kabels en leidingen