Wateroverlast Ravenstein

Previous Next

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het afkoppelen van hemelwater en aanleg van een nieuw VW riool
  • Aanleg waterbergend infiltratiesysteem (Aquaflow) onder de rijbaan
  • Terug aanbrengen verwijderde elementenverhardingen
  • Herinrichting openbaar groen