Gespecialiseerd in
MAATVOERING

De laatste jaren zijn wij ons meer gaan specialiseren in het uitzetten met GPS. Door onze jarenlange ervaring in de bouw en infra weten wij dan ook geen ander wat er gevraagd wordt en hoe dit het beste kan worden gerealiseerd.

Onder maatvoeren verstaan wij eigenlijk alle meetwerkzaamheden in de infra, woning- en utiliteitsbouw. In de meeste gevallen betreft het uitzetwerkzaamheden, maar ook inmeten en het maken van revisies behoort tot onze werkzaamheden.

Maatvoering

Hieronder een opsomming van de werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren:

 • reconstrueren/uitzetten van kadastrale grenzen
 • inmeten/controleren van de (door de gemeente uitgezette) rooilijnen
 • aangeven bouwpeil (referentiehoogte) vanaf een opgegeven NAP-punt
 • uitzetten grondwerk
 • uitzetten van hoogten
 • uitzetten van wegtracés
 • uitzetten van rioolputten, cunetten en aspunten
 • uitzetten van kavelgrenzen.
 • 3D volumeberekeningen
 • uitzetten palenplan
 • uitzetten van de fundering
 • uitzetten van ankerplannen ten behoeve van staalconstructies
 • uitzetten peilmetselwerk op fundering
 • uitzetten stramienenlijnen en/of metselwerk op de beganegrondvloer
 • oploden maatvoering naar volgende bouwlagen en daaraan gekoppeld
 • uitzetten van stramienenlijnen en/of metselwerk per bouwlaag
 • maken van revisies in AutoCAD

Robotic Total Station

Hiernaast zijn wij in het bezit van een Robotic Total Station. Dankzij deze robot kunnen wij steeds meer werkzaamheden met alleen een maatvoerder uitvoeren, zonder assistent, wat tot uitdrukking komt in een lagere prijs.

Wij hechten veel waarde aan het volledig digitaal maatvoeren. Daarom werken wij niet alleen met de modernste Robotic Total Stations op de bouwplaats, maar ook wordt op ons kantoor de werkvoorbereiding gedaan in AutoCAD. Daarnaast worden de op de bouwplaats uitgezette punten ook ingemeten en op kantoor gecontroleerd. Op deze wijze waarborgen wij onze kwaliteit en die draagt volledig bij aan de bouwkwaliteit, snelheid en reductie van kosten.

Wij bieden u altijd de beste mix van kwaliteit, productiviteit en flexibiliteit, zodat wij ervan overtuigd zijn dat u onder aan de streep met ons de beste keus maakt.