Projecten

Bekijk enkele van onze uitgevoerde projecten

Previous Next

Woodpower Rheinberg

Aanleg van een nieuwe energiecentrale voor processtoom en energieopwekking met behulp van hout als grondstof. Dit project wordt uitgevoerd door Solvay Chemicals GmbH in combinatie met AVG Baustoffe Goch GmbH. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Grondwerk t.b.v. opslagterrein en bedrijfshallen en gebouwen totaal 55000 m2;
 • Aanleg IT-riool / Bufferriool / VW-riool;
 • Aanleg circulair beregeningsinstallatie / stroom /water / mantelbuizen;
 • Aanleg gesloten afwateringssysteem waarbij het opgevangen water wordt hergebruikt voor het besproeien van het afvalhout;
 • Aanbrengen asfalt complete terrein 42000 m2 en grondwal 20000 m3;
 • Aanbrengen bestrating rondom gebouwen / toegangsweg.
Previous Next

Reconstructie Schuttersplein Milsbeek

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Opbreken bestaande verharding;
 • Inventarisatie werkvak op niet gesprongen explosieven;
 • Verwijderen groen;
 • Vervangen vw riool;
 • Aanleg IT-riool beton Ø 800 beton;
 • Afkoppelen Hemelwater woningen en aansluiten op nieuw IT-riool;
 • Grondverbetering t.b.v. nieuwe bomen en beplanting;
 • Aanleg nieuwe verharding;
 • Herinrichting Schuttersplein met gebakken klinkers en meubilair.
Previous Next

Diverse maatvoeringsprojecten

Voor diversen opdrachtgevers verzorgen wij de maatvoering, volumeberekeningen en het maken van revisies en ander tekenwerk. Hiervoor gebruiken wij diversen soorten software zoals Autocad, Infracad, Trimble Business center, MC-start.

Previous Next

Wateroverlast Ravenstein

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Het afkoppelen van hemelwater en aanleg van een nieuw VW riool
 • Aanleg waterbergend infiltratiesysteem (Aquaflow) onder de rijbaan
 • Terug aanbrengen verwijderde elementenverhardingen
 • Herinrichting openbaar groen

 

Previous Next

Laar Nistelrode

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Het afkoppelen van hemelwater en aanleg van IT-riool.
 • Herinrichting rijbanen en trottoirs
 • Herinrichting openbaar groen
 • Vervangen van straatmeubilair
 • Coördinatie kabels en leidingen
Previous Next

Talentencampus Oss

Voor de Talentencampus in Oss hebben we een betonnen scheidingswand aangebracht.

 

 

 

Previous Next

Anna van Schuurmanstraat Oss

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Het afkoppelen van hemelwater en aanleg van IT-riool.
 • Herinrichting van rijbanen en trottoirs
 • Herinrichting openbaar groen
 • Vervangen van straatmeubilair