Reconstructie Schuttersplein Milsbeek

Previous Next

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Opbreken bestaande verharding;
  • Inventarisatie werkvak op niet gesprongen explosieven;
  • Verwijderen groen;
  • Vervangen vw riool;
  • Aanleg IT-riool beton Ø 800 beton;
  • Afkoppelen Hemelwater woningen en aansluiten op nieuw IT-riool;
  • Grondverbetering t.b.v. nieuwe bomen en beplanting;
  • Aanleg nieuwe verharding;
  • Herinrichting Schuttersplein met gebakken klinkers en meubilair.