Woodpower Rheinberg

Previous Next

Aanleg van een nieuwe energiecentrale voor processtoom en energieopwekking met behulp van hout als grondstof. Dit project wordt uitgevoerd door Solvay Chemicals GmbH in combinatie met AVG Baustoffe Goch GmbH. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Grondwerk t.b.v. opslagterrein en bedrijfshallen en gebouwen totaal 55000 m2;
  • Aanleg IT-riool / Bufferriool / VW-riool;
  • Aanleg circulair beregeningsinstallatie / stroom /water / mantelbuizen;
  • Aanleg gesloten afwateringssysteem waarbij het opgevangen water wordt hergebruikt voor het besproeien van het afvalhout;
  • Aanbrengen asfalt complete terrein 42000 m2 en grondwal 20000 m3;
  • Aanbrengen bestrating rondom gebouwen / toegangsweg.